Untitled Document
 
 
 
 
 
 

ออฟฟิศแคร์ ในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่ สาขาเชียงราย ได้นำเครื่องโรเนียวระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Rongda ถวายให้กับ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน
ร่วมถวายเงินกับมูลนิธิ สิริวัฒนา เชสเชียร์
มอบเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลแก่โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 10 มกราคม 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน ปีที่ 3
มอบเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง แก่โรงเรียนกงลี้จงซัน
มอบเครื่องถ่ายเอกสารแก่โรงเรียนวัดศุขเกษม
มอบเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลแก่วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
มอบเครื่องถ่ายเอกสารแก่โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
โครงการ ''ออฟฟิศแคร์ ดูแล พนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม'' 
Copyright © 2011 www.officecare.co.th All rights reserved.